Σχεδιασμός Διάκοσμου στα πλαίσια της 83ης ΔΕΘ από την ΕΔΙΒΕ

Σχεδιασμός Διάκοσμου στα πλαίσια της 83ης ΔΕΘ από την ΕΔΙΒΕ

Η Ε.ΔΙ.Β.Ε πάντα αρωγός και υποστηρικτής στην αισθητική της πόλης μας στα πλαίσια μιας νέας συνεργασίας με την ΔΕΘ πρότεινε τον διάκοσμο σε όλους τους κεντρικούς δρόμους των τριών αστεριών λευκού κόκκινου και μπλε στα χρώματα της αστερόεσσας σημαίας των ΗΠΑ που φέτος...