Ανακοίνωση Δ.Σ της Ε.ΔΙ.Β.Ε σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι, επαγγελματίες αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων-Διακοσμητές σε όλη την Ελλάδα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σε σχέση με τις ενέργειες ορισμένων συναδέλφων, για την ίδρυση τοπικής πρωτοβάθμιας ομοιοεπαγγελματικής ένωσης με έδρα την Λάρισα, με την αναληθή ονομασία “ Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας”, ότι το Δ.Σ και τα μέλη της Ε.ΔΙ.Β.Ε ουδεμία συμμετοχή έχουν στο εν λόγω μόρφωμα και σύμφωνα με τον νομικό μας σύμβουλο κο Παντελή Θεοδωρίδη η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Δεν είναι μια δευτεροβάθμια επαγγελματική ένωση όπως φαίνεται να υπονοηθεί από τον τίτλο της καθώς βάσει του αρ. 2 παρ.3 ν. 1712/87: «Κάθε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ομοσπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων τέσσερις (4) τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα), των δε λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων έξι (6) τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα), σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της. Κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μιας μόνο συνομοσπονδίας. Επομένως, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, από τη στιγμή που προβλέπει στο καταστατικό της ως μέλη (και) φυσικά πρόσωπα, δεν είναι δευτεροβάθμια, αλλά πρωτοβάθμια.
Για να συμμετάσχει η Ε.ΔΙ.ΒΕ στην νέα αυτή ένωση, απαραίτητο είναι να διαλυθεί η ίδια με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό της. Άλλος τρόπος δεν νοείται. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Επομένως μέλη της Ε.ΔΙ.ΒΕ μπορούν ελεύθερα να είναι μέλη και της νέας ένωσης – και το αντίστροφο, ενώ οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη του καταστατικού της νέας <<ένωσης>> που το απαγορεύει [άρθρο 22.4 παράγραφος α ] είναι άκυρη ως αντιβαίνουσα το αρ. 2 παρ 2 εδ.β΄ του ν. 1712/87.
Η επωνυμία της επαγγελματικής οργάνωσης πρέπει να είναι αληθής, πραγματική και δηλωτική της σύνθεσης και του σκοπού της, όπως ορίζει το αρ.2 παρ7 ν. 1712/87. Συνεπώς ο προσδιορισμός «πανελλήνια» στην επωνυμία μιας κατ΄ουσίαν τοπικής ομοιοεπαγγελματικής ένωσης ενδέχεται να αποβεί προβληματικός.
Η Ε.ΔΙ.Β.Ε πιστή στις προσπάθειες 40 ετών ενωτικής διάθεσης, αναγνωσιμότητας και προστασίας του επαγγελματικού κλάδου των αρχιτεκτόνων εσωτερικών χώρων-Διακοσμητών στην αγορά, συνεχίζει να αναγνωρίζει την Ε.ΔΙ.Κ.Ε ως αδελφή τοπική πρωτοβάθμια ένωση διακοσμητών στην Λάρισα και την Κεντρική Ελλάδα.

Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία, όπως για την ανασύσταση της Ε.ΔΙ.ΑΤ( πρώην ΠΕΔ) καθώς και της προσπάθειας δημιουργίας νέων περιφερειακών ενώσεων ανά την Ελλάδα με απώτερο τελικό σκοπό την πανελλήνιας ομοσπονδίας.

Κάθε άλλη προσπάθεια συναδέλφων για την δημιουργία μιας δήθεν πανελλήνιας ένωσης μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Το Δ.Σ της Ε.ΔΙ.Β.Ε

Καλαφάτης Θανάσης :Πρόεδρος

Ώττας Νίκος :Αντιπρόεδρος

Σταυρίδου Αναστασία :Γεν. Γραμματέας

Αδαμίδης Δημήτρης :Ταμίας

Καγιόπουλος Στράτος :Δημ. Σχέσεων

Παντίδου Θεοδωράκη Άντα :Εκπρόσωπος Τύπου

Κούκουρας Γιάννης :Υπεύθ. Ηλ. Διαχείρισης

Share This