EΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΑΔΣΑ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ)

Αξιότιμε κ .Υπουργέ,

Σέρρες 04/02/2013

Είμαστε οι σπουδαστές της σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΓΤΚΣ), του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικείμενων (ΕΑΔΣΑ) του ΑΤΕΙ Σερρών. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 με σκοπό την κατάρτιση των σπουδαστών στο αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της λειτουργικής διαμόρφωσης και της αισθητικής μελέτης και οργάνωσης οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλων, βιομηχανικών, χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων.

Η επιστολή αυτή αποστέλλεται με σκοπό την γνωστοποίηση των θέσεων μας έναντι στο σχέδιο «Αθηνά». Το σχέδιο αυτό προβλέπει την απορρόφηση της σχολής μας είτε από το τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΑΤΕΙ Λάρισας στο παράρτημα Καρδίτσας , είτε από το τμήμα Σχεδιασμού και Παράγωγης Ενδυμάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο παράρτημα του Κιλκίς. Το τελευταίο θα μετονομασθεί απο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε Έτοιμου Ενδύματος και Κλωστοϋφαντουργίας. Οι ενστάσεις μας έναντι του σχεδίου «Αθηνά» είναι πάνω στα κακοσχεδιασμένα μέρη που αφορούν τη ΣΓΤΚΣ.

Πιο συγκεκριμένα :

Οι σπουδαστές του τμήματος μας προβλέπεται να αποφοιτήσουν με πτυχίο τίτλο «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου». Σύμφωνα όμως με τις αλλαγές του σχεδίου «Αθηνά», το οποίο προβλέπει την απορρόφηση μας από τις σχολές που προαναφέρθηκαν, θα προκύψουν σπουδαστές με διαφορετικό τίτλο πτυχίου, χωρίς κατάρτιση σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Οξύμωρο είναι το γεγονός του οτι καμία απολύτως ομοιότητα δεν εντοπίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα των άλλων δύο σχολών με τις οποίες γίνεται η σύμπλεξη.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μας, διαφέρει ολοκληρωτικά από το Πρόγραμμα Σπουδών των δύο σχολών. Είναι ελάχιστα έως μηδαμινά τα μαθήματα, τα οποία έχουν παρόμοιο αντικείμενο ενασχόλησης. Στα μαθήματα τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την συγχώνευση, θα υπάρξει πλήρης αδυναμία παρακολούθησης από τους σπουδαστές του τμήματος μας, καθώς δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις. (Παραπομπή Β)
Η εισαγωγή μας στο τμήμα προαπαιτεί την Πανελλαδική εξέταση όλων των υποψήφιων σε ειδικά μαθήματα σχεδιαστικής φύσης(Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο). Είναι γνωστό το γεγονός του οτι πολιτεία δεν προσφέρει την επαρκή κατάρτιση στα μαθήματα αυτά για το επίπεδο στο οποίο εξετάζονται. Η στάση αυτή της πολιτείας μας ανάγκασε να αγοράσουμε βοήθεια απο εξειδικευμένα φροντιστήρια (στοιχείο που αποδεικνύει τη ροπή μας προς σχολές σχεδιασμού χώρου).
Ακόμη, δεν υπάρχει κάτοχος πτυχίου της Σχολής ΕΑΔΣΑ από το ΑΤΕΙ Σερρών. Αυτό λόγω του οτι το τμήμα είναι νεοσύστατο (ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010) και οι πρώτοι πτυχιούχοι βάσει νόμου θα αποκτήσουν το πτυχίο τους το ακαδημαϊκό έτος που διανύουμε(2012-2013). Το υψηλό επίπεδο των φοιτητών μπορεί να γίνει φανερό μόνο από τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας τους, το σύνολο των περασμένων μαθημάτων καθώς και από τη ζήτηση της σχολής, σύμφωνα με τις βάσεις. Αξιοσημείωτη είναι η εισαγωγή σπουδαστών μέσα από τις κατατακτήριες εξετάσεις, από σχολές όπως Αρχιτεκτονική ΑΠΘ, Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, ΤΕΙ Πολιτικών Δομικών Έργων καθώς και τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (τα τμήματα απο τα οποία προορίζεται να απορροφηθεί η σχολή.
Επιπροσθέτως , το γνωστικό μας αντικείμενο καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα των εφαρμοσμένων τεχνών σε αντίθεση με τις άλλες δυο σχολές οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς και αποτελούν φραγμοί του τμήματος ΕΑΔΣΑ.
Το Σχέδιο «Αθηνά», δίνει πολύ μικρή θέση στην πολιτισμική έκφραση του τόπου, αφού θεωρεί πως ένα μόνο τμήμα σε όλη την ελληνική επικράτεια αρκεί στο αντικείμενο μας. Αυτό δεν επιτρέπει να διαμορφωθεί η απαραίτητη πολιτισμική ταυτότητα που απαιτείται να έχει η σύγχρονη Ελλάδα στο χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών. Έχει αποδειχθεί οτι η ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τον καλό σχεδιασμό.

Τα αιτήματα μας έχουν ως εξής:

Διατήρηση του τίτλου του πτυχίου μας καθώς και η παραμονή της σχολής και του τμήματος στο ΑΤΕΙ Σερρών με πλήρες προσωπικό δυναμικό για την υγιή διεξαγωγή όλων των μαθημάτων.
Αυτονομία της σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και αποφυγή απορρόφησης της από άλλες σχολές του ιδρύματος με σκοπό την διατήρηση της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας της σχολής.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταφοράς ή και συγχώνευσης του τμήματος, ο τίτλος του πτυχίου και το γνωστικό μας αντικείμενο, να παραμείνουν ακριβώς τα ίδια με τα οποία εισαχθήκαμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η μόνη δυνατή συγχώνευση με διατήρηση του τίτλου σπουδών, είναι με το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας. Σε ένα τέτοιο σενάριο απαραίτητη είναι και η αύξηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και η αναγνώριση όλων των μαθημάτων που έχουμε διδαχθεί.

Είναι απαράδεκτο το πόσο ανορθόδοξο είναι το σχέδιο για τη σχολή μας. Αναγνωρίζουμε τη δυσμενή θέση της χώρας, αλλά η διακοπή παροχών παιδείας είναι παράλογη. Ο υγιής νους επενδύει στο μέλλον, δεν τσαλακώνει τα όνειρα εκατοντάδων φοιτητών λόγω κακής διαχείρισης δεδομένων. Ίσως η έλλειψη παιδείας στο σχεδιασμό να ευθύνεται για το γεγονός του τόσο κακοσχεδιασμένου νομοσχεδίου. Θέλουμε να τονίσουμε ότι ως ελεύθεροι πολίτες ενός ελεύθερου και δημοκρατικού κράτους, απαιτούμε την επανεξέταση της περίπτωσης της ΣΓΤΚΣ του ΑΤΕΙ Σερρών ως προς τις συγχωνεύσεις.

Με τιμή,

το σώμα των σπουδαστών του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και

Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α

Σύγκριση γνωστικών αντικειμένων των τριών σχολών.

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων (Ε.Κ. 44/12-3-09, τεύχ 1ο, Π.Δ. 24).

Το τμήμα ΕΑΔΣΑ έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπουδαστών στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες αυτές μέσα από την έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος αποκτά τις απαραίτητες Επιστημονικές και Τεχνολογικές γνώσεις και την ικανότητα:

1 Να απασχολείται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος ΕΑΔΣΑ, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος σχετικών ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών ή υπηρεσιών

2 Να εκφράζει σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός του.

3 Να παράγει νέες γνώσεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, μέσα από την έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.

4 Να ενισχύει το επιστημονικό, επαγγελματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στις επιστήμες των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και

5 Να ασκεί με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από την πολιτεία και καλύπτουν τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας όπως η εσωτερική αρχιτεκτονική, η λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση χώρων, η διακόσμηση αντικειμένων ή μεγάλων ενοτήτων, ο σχεδιασμός (design) επίπλων, και ο σχεδιασμός βιομηχανικών και κάθε είδους χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων., είτε αυτές ανταποκρίνονται στην ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον.

Πηγή: http://eadsa.teiser.gr/periexomeno_spoudon.asp

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η αποστολή του τμήματος σύμφωνα με:

α) 1690/2.12.2005 ΦΕΚ τεύχος Β – Φ500/127865/Ε5 Υπ. Απόφαση ΥΠΕΠΘ)

β) 33/19.9.2006 απόφαση Γ.Σ. και

γ) 85/12.10.2006 απόφαση Συμβουλίου

να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου.

να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη.

να συμβάλει, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτομίες μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων γνώσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλάδου του ξύλου και του επίπλου της χώρας.

να εκπαιδεύει Τεχνολόγους και Σχεδιαστές ξύλου και επίπλου, υψηλής ποιοτικής στάθμης.

(Συμπληρωματικά στο υπ’ αριθμ. 1690/2.12.2006 ΦΕΚ)

να αναδείξει και διαμορφώσει υπεύθυνους επιστημόνες – τεχνολόγους και πολίτες.

Να παρέχει σύγχρονη ουσιαστικής γνώση και άρτια τεχνολογική εκπαίδευση.

Να παρέχει παιδεία, γνώση, εκπαίδευση και κατάρτιση με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό

Να δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και καταξίωσης των πτυχιούχων

Να συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

Να στηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου και επίπλου

Να έχει αναπτυξιακή και πολιτιστική παρέμβαση στην κοινωνία.

Πηγή:http://www.wfdt.teilar.gr/vision.php

Τμήμα Σχεδιασμού Και Παραγωγής Ενδυμάτων

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος ΣΠΕ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ένδυσης με τρεις κατευθύνσεις : τον Σχεδιασμό Μόδας, την Παραγωγή Ετοίμων Ενδυμάτων και το Μάρκετινγκ Μόδας.

Στο σκέλος του Σχεδιασμού Μόδας περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την Ιστορία της Τέχνης, τις πηγές Μόδας, τα υλικά και την τεχνολογία CAD/CAM για τη δημιουργία προϊόντων Μόδας.

Στο σκέλος της Παραγωγής Ενδυμάτων, περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την τεχνολογία των υλικών και των διαδικασιών, την οργάνωση της παραγωγής και τον έλεγχο της ποιότητας, τη διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο σκέλος του Μάρκετινγκ Μόδας, περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την έρευνα αγοράς και τον καταναλωτή, το Μάρκετινγκ, τη δημιουργία και διαχείριση επωνυμιών (brand names),την προώθηση και την παρουσίαση προϊόντων Μόδας στη λιανική.

Πηγή: http://moda.teithe.gr/60E0D715.el.aspx

 

Ε.ΔΙ.Β.Ε

Share This