Πετρίδης

Πετρίδης

Πετρίδης


 •  Θεσσαλονίκη
 •  http://www.petridis-lighting.gr/
 •  info@petridis-lighting.gr
 •  2310701081
 •  6977712073
 •  2310702370
 • Η ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ αβεε είναι µια σύγχρονη βιοµηχανία παραγωγής και εµπορίας φωτιστικών σωµάτων, µε παρουσία στην αγορά εδώ και 55 χρόνια περίπου.

  Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις  βρίσκονται στον Άγιο Αθανάσιο Θεσ/νίκης και καλύπτουν 10.000 τ.µ., διαθέτει τελευταίου  τύπου µηχανολογικό εξοπλισµό και ελέγχει  πλήρως ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και την ποιότητα του τελικού προ- ϊόντος, µε πιστοποιηµένα συστήµατα.

  Ταυτόχρονα, η εταιρία από το 1995 συνεργάζεται  µε όµοια παραγωγική µονάδα στην Βουλγαρία, µε έδρα την Φιλιππούπολη, την MEGA Lux Lighting, για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς καθώς και των γειτονικών της χωρών.

  Είναι από τις πρώτες εταιρίες  που έχει λάβει για τα παραγόµενα είδη της, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, πιστοποι- ητικό CE που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα διαθέτει δική της τεχνογνωσία ποιοτικού ελέγχου και µέτρησης των απο- τελεσµάτων.

  Τα προϊόντα της εταιρίας  διατίθενται  από έξι (6) συνολικά εκθέσεις,  δύο στη Θεσσαλονίκη, Αγίας Σοφίας 44 και Αδριανουπόλεως 6 – Καλαµαριά, µία στην Αθήνα, Εθν. Αντιστάσεως 70 – Χαλάνδρι, µία στην Πάτρα – Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 138, και δύο στη Βουλγαρία (Σόφια, Φιλιππούπολη).

  Όλες οι εκθέσεις παρουσιάζουν το φωτισµό, γιατί είναι γνωστό πως ο φωτισµός ούτε εξηγείται  ούτε περιγράφεται,  παρά µονάχα πα– ρουσιάζεται. Οι εκθέσεις αυτές, διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή και µέσα, για την παρουσίαση των προτάσεων και των λύσεων για τις εξειδικευµένες κάθε φορά ανάγκες των πελατών και παρέχεται η σχετική τεχνική υποστήριξη στον πελάτη για την επιλογή της κα- ταλληλότερης λύσης.

  Τα προϊόντα της εταιρίας  ικανοποιούν πληθώρα αναγκών φωτισµού τόσο σε εσωτερικούς  όσο και σε εξωτερικούς χώρους και πελάτες της είναι Βιοµηχανίες, Τράπεζες, Νοσοκοµεία, Αθλητικά κέντρα, Σχολεία, Εµπορικά καταστήµατα, Τεχνικές εταιρίες, ∆ιακοσµητές κ.λ.π. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία επενδύει συνεχώς σε κτιριακές και σύγχρονες µηχανολογικές εγκαταστάσεις, µε αυτοχρηµατοδότηση, σηµαντικά ποσά, για να µπορεί να ανταποκρίνεται στην συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση και στη διεύρυνση του µεριδίου της στην αγορά του επαγγελµατικού  φωτισµού, πρωτοπορώντας σε ποιότητα και µεθόδους.

  Φιλοσοφία της ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ αβεε είναι πελάτης – ανθρώπινο δυναµικό της – ποιότητα προϊόντος και µ’αυτό το τρίπτυχο πορεύεται συνέ- χεια, µε γνώµονα τη διαρκή βελτίωσή της και εξέλιξή  της.

  Ακόµα η ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ αβεε έχει διεθνείς  συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, έχοντας συνάψει συµφωνίες µαζί τους. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της παγκόσµιας αγοράς στις τάσεις που διαµορφώνονται στο σχεδιασµό, την αισθητική, την υγιεινή, την ασφάλεια και τη µείωση του κόστους λειτουργίας  των φωτιστικών σωµάτων, στους χώρους που χρειάζονται επαγγελµατικό ή ερ– γασιακό φωτισµό.

  Portfolio

  Τ.Κ.: 570 03
  Πόλη: Θεσσαλονίκη
  Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος

  Share This