Οφέλη

Λόγοι για τους οποίους κάποιος διακοσμητής θα πρέπει να είναι μέλος της Ε.ΔΙ.Β.Ε.
Η Ένωση Διακοσμητών Βορείου Ελλάδος μπορεί να παρέχει στα μέλη της τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Νομική κάλυψη – νομικές συμβουλές.
 2. Εξασφαλίζει την υγιή συμβίωση των συναδέλφων και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των διακοσμητών, απωθώντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 3. Εξασφαλίζει στους συναδέλφους το προνόμιο να προμηθεύονται με το χαμηλότερο κόστος αγαθά (προϊόντα) που αφορούν τον εξοπλισμό των γραφείων τους.
 4. Προσφέρει και εξασφαλίζει, μέσα από μία λίστα “επιλεγμένων” κατασκευαστών , τη δυνατότητα της επιλογής των συνεργατών τους.
 5. Κοινοποιεί στα μέλη τα ονόματα των κατασκευαστών – συνεργατών που, με τον τρόπο τους, την συμπεριφορά τους, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, προσβάλλουν το επάγγελμα του διακοσμητή.
 6. Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη, μέσα από την πληθώρα των εγγεγραμμένων συναδέλφων, να απαιτεί και να διεκδικεί “αγαθά” που δεν μπορεί να πετύχει κάποιος μόνος του. ”Ισχύς εν τη ενώσει”.
 7. Μπορεί να συζητά με συναδέλφους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε κάποιο έργο και να δέχεται συμβουλές.
 8. Διαφημίζεται η δουλειά του μέσα από το site της Ε.ΔΙ.ΒΕ με τρόπο επαγγελματικό και στοχευμένο.
 9. Η Ε.ΔΙ.ΒΕ ενημερώνει τους συναδέλφους για τις εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες που αφορούν τον κλάδο μας, για την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης εξασφαλίζει οικονομικότερη μετάβαση και διαμονή στις πόλεις που διεξάγονται.
 10. Προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη να δημιουργήσουν ομάδες (κοινοπραξίες) για να πραγματοποιήσουν έργα μεγαλύτερης κλίμακας και εμβέλειας.
 11. Προσφέρει οργανωμένη δράση για τα μέλη τα οποία θα θελήσουν να αναλάβουν έργα στο εξωτερικό παρέχοντας νομικές και ασφαλιστικές συμβουλές.
 12. Διαχωρίζει το ρόλο του διακοσμητή από του αρχιτέκτονα και κάνει γνωστό στο κοινό τα δύο τόσο διαφορετικά επαγγέλματα που πρέπει να συνυπάρχουν, το καθένα με το ρόλο του, στα έργα που κατασκευάζονται.
 13. Διαφημίζει και προωθεί το επάγγελμα του διακοσμητή, δραστηριοποιεί ομάδες εθελοντών διακοσμητών για τον εξωραϊσμό διαφόρων οργανισμών, κτιρίων. π.χ σχολεία, πάρκα, πλατείες.
 14. Κοινοποιεί στους συναδέλφους και στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στοιχεία αυτών που ασκούν το επάγγελμα του διακοσμητή παράνομα.
 15. Προσφέρει στα μέλη του συμβουλές για το πως μπορούν κάθε φορά να ασφαλίζουν κάποιο έργο ούτως ώστε να είναι καλυμμένοι από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε κατασκευαστές αλλά και σε τρίτα πρόσωπα.
 16. Καθιερώνει το ίδιο αντισταθμιστικό όφελος, από όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, που λαμβάνουν τα μέλη της ΕΔΙΒΕ. Για την ανταποδοτική προσφορά των εξωτερικών συνεργατών προς τα μέλη, θα πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη παροχής υπηρεσίας όταν υπάρχει απαίτηση από τους εξωτερικούς συνεργάτες. Διαφορετικά οι συνεργάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να ανταποδώσουν το όφελος.